Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   lis 09

Pedagog/Pedagog specjalny

Plan Pracy Pedagoga opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022r .

Diagnozowanie potrzeb środowiska przedszkolnego

– analiza dokumentów uczniów
– zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej
– wywiad środowiskowy
– sporządzenie wykazu uczniów, którzy zostaną objęci specjalną opieką pedagoga Zapoznanie się z sytuacja rodzinną ucznia (wg. potrzeby)
– wywiad z nauczycielami z poszczególnych grup przedszkolnych
– obserwacja dziecka podczas zabaw grupowych, zwłaszcza w relacjach rówieśniczych – przeprowadzenie własnej diagnozy podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy o charakterze pedagogicznym dla uczniów, rodziców, nauczycieli
Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej celem usprawnienia zaburzonych funkcji.

 

Skip to content