Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   kw. 09

Smerfy 09.04.2021

Temat tygodnia – „Nadchodzi wiosna”.
Piątek – „Wiosenne porządki”.
1. „Strumyczek” – masażyk relaksacyjny.
Rodzic siedzi za plecami dziecka. Rysuje na plecach dziecka czytając wiersz, później następuje zamiana ról.
Tu płynie strumyczek, Rysuje na plecach linię prostą wzdłuż kręgosłupa.
faluje, wiruje. Rysuje na plecach linię falistą.
Tu się srebrzy, tam ginie, Delikatnie drapie po plecach, wsuwa palce za kołnierz.
a tam znowu wypłynie. Rysuje na plecach linię prostą wzdłuż kręgosłupa.
Wtem przemknęła wiewiórka, Delikatnie szczypiąc, wędruje dłonią po plecach na skos.
zaświeciły dwa słoneczka, Zatacza dłońmi koła na plecach.
spadł drobniutki deszczyk. Leciutko stuka opuszkami palców w plecy.
Czy cię przeszedł dreszczyk? Niespodziewanie, delikatnie szczypie w kark.
2. „Przyszła wiosna do niedźwiedzia” – utrwalenie piosenki.
Przyszła wiosna do niedźwiedzia
sł. Anna Bernat, muz. trad.
Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
Zbudź się, misiu, zbudź się, misiu,
a on śpi i już!
Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Burzą grała, grzmiała, gromem zahuczała.
Zbudź się, misiu, zbudź się, misiu,
a on śpi i już!
Nadleciała pszczółka mała:
„Zbudź się, misiu, zbudź!”.
Bzyku – bzyk do ucha, widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk – bzyknęła,
Niedźwiedź krzyknął: „Miód!”.
https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8
3. Utrwalenie liczby i cyfry 8.
Rodzic prosi dziecko, aby pokazało 8 palców. Następnie prosi, aby je policzyło.
Dziecko rysuje cyfrę 8 palcem na podłodze i w powietrzu.
4. Praca w ZG54 – ćwiczenia grafomotoryczne.
Dziecko znajduje takie same obrazki. Każdą parę rysuje po śladzie innym kolorem kredki. Rysuje w ramce tyle kresek, ile jest wszystkich rysunków. Następnie dziecko rysuje szlaczek po śladzie swoim ulubionym kolorem kredki.
5. „Muzyczna gimnastyka”.
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
!!!! W programie nauczania najpierw były tematy wiosenne, potem świąteczne. Święta były w tym roku szybko, więc najpierw uczyliśmy się o świętach, potem o wiośnie. Dlatego właśnie musimy wrócić do tematu marcowej pogody !!!
Rodzic musi poinformować dziecko, że teraz mamy miesiąc kwiecień, ale musimy wrócić do miesiąca marca, który był niedawno.
6. „W marcu jak w garncu” – słuchanie wiersza Joanny Kulmowej.
W marcu jak w garncu
Joanna Kulmowa
W marcu gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się.
Bulgocze.
Burzy.
Słońcem wzbiera w każdej
przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim,
to zielonych pąków wypuszcza bąbelki,
to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie,
to się wiatrem zakotłuje po ogrodach,
aż się nam uwarzy marcowa pogoda.
I przeleje się, wykipi mokrym kwietniem.
Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak wygląda marcowa pogoda? Dlaczego mówimy: „w marcu jak w garncu”? Z jakimi wyrazami, dotyczącymi gotowania, kojarzy
nam się marcowa zupa?
7. Praca w KP3.34
Dziecko wysłuchuje wiersza Joanny Kulmowej „W marcu jak w garncu”. Rysuje po śladzie symbole tych zjawisk, o których była mowa w tekście. Mówi, jaka pogoda może być w marcu i jak należy się wtedy ubrać. Następnie dziecko rysują szlaczek po śladzie i po kropkach.
Rodzic może powiedzieć dziecku, że w kwietniu też mamy podobną pogodę jak w marcu. Mówi o tym przysłowie: kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
8. „Naśladujemy treść wiersza” – zabawa recytatorska z pantomimą.
Rodzic czyta wiersz i pokazuje gesty, które naśladuje dziecko.
W marcu gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się. Wykonanie młynka rękami.
Bulgocze. Mówienie: bul bul bul.
Burzy. Wykonanie młynka rękami.
Słońcem wzbiera w każdej Uniesienie rąk i nakreślenie nimi wielkiego koła.
przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim, Zastygnięcie w bezruchu.
to zielonych pąków wypuszcza bąbelki, Pstrykanie palcami.
to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie, Zastygnięcie w bezruchu.
to się wiatrem zakotłuje po ogrodach, Wykonanie młynka rękami.
aż się nam uwarzy marcowa pogoda. Przechylenie się w prawo, potem w lewo.
I przeleje się, wykipi mokrym kwietniem. Zamiana miejsc.
9. „Nadchodzi wiosna” – zabawa dydaktyczna – różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych.
Rodzic czyta dziecku zdania. Jeżeli dziecko usłyszy zdanie prawdziwe – klaszcze w ręce, jeżeli zdanie fałszywe – tupie nogą.
Teraz coraz ciep
Są trzy pory roku.
Kolor zielony to kolor wiosny.
Wiosną słońce mocniej grzeje.
Zwiastunami wiosny są: śnieg i grzyby
Wiosną bociany odlatują do Afryki.
Klapki i czapki z daszkiem to najlepsze ubrania na marcową pogodę.
Wiosną jeździmy na sankach.
Wiosną topi się śnieg.
Zimą kwitną kwiaty.
Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty.
Latem lepimy bałwana.
Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów.

Pozdrawiam. Elżbieta Pierożak
lej się ubieramy.

Skip to content