Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   mar 16

Rady dla rodziców

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

W jaki sposób możesz wspierać rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym?

– Mów do dziecka, zwracając uwagę na poprawność językową wypowiedzi – Nie spieszczaj i nie zdrabniaj!
– Komunikaty słowne, które kierujesz do dziecka, powinny być krótkie i zbudowane z prostych zwrotów. Należy przy tym używać prostych konstrukcji gramatycznych (zdania krótkie, logicznie powiązane ze sobą).
– Zawsze mów do dziecka tak, by widziało Twoją twarz i nawiązywało z Tobą kontakt wzrokowy.
– Mów do dziecko dużo, ale nie „zalewaj” potokiem słów, aby, „nie utopić go w kąpieli słownej”. Daj dziecku chwilę na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, nie mów za dziecko.
– Zachęcaj dziecko do mówienia poprzez częste zabawy, rozmowy, wspólne działania.
– Rozbudzaj w dziecku motywację do mówienia i chęć do podejmowania wysiłku związanego z nauką mowy.
– Stosuj pochwały!
– Mówiąc do dziecka, pamiętaj o:
a) zachowaniu prawidłowego tempa, rytmu, melodii i akcentu wypowiedzi, b) starannej, precyzyjnej wymowie,
c) zachowaniu odpowiedniego natężenia głosu (mowa nie powinna być ani zbyt głośna, ani zbyt cicha).

– Prowadź z dzieckiem dialog. Zadaj mu pytania i sam odpowiadaj na nie w sposób wyczerpujący. Pamiętaj, że dziecko, jeśli nie usłyszy odpowiedzi na swoje pytania, może stracić motywację do ich zadawania.
– Opowiadaj, czytaj dziecku. Rozmawiaj na temat przeczytanych bajek, oglądaj obrazki, nazywaj je, opisuj prostymi zdaniami.
– Dużo śpiewaj dziecku, graj z nim na instrumentach. Dzięki takim aktywnościom rozwinie się słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynacja słuchowo-ruchowa.
– Ogranicz dziecku oglądanie telewizji, korzystanie z komputera. Wybieraj programy dostosowane do wieku dziecka. Porozmawiaj z dzieckiem na temat obejrzanej bajki czy gry komputerowej.
– Zachęcaj dziecko do mówienia, spraw, by rozmowa z Tobą była dla dziecka przyjemnością.
– Pozwól odczuć dziecku, że mowa dorosłych też nie jest doskonała (w mowie osób dorosłych zdarzają się przejęzyczenia, przerwy, poprawianie się itp.).
– Nie wymagaj od dziecka zbyt wczesnego wymawiania wszystkich głosek, np. r u trzylatka, ponieważ możesz doprowadzić do deformacji głoski.
– Skorzystaj z konsultacji u logopedy, jeśli nie masz wątpliwości, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo.
– Jeśli dziecko ma częste infekcje uszne, katar – nie odkładaj wizyty u lekarza. Zapewnij dziecku opiekę specjalisty.
– Dbaj o higienę jamy ustnej i prawidłowy zgryz, korzystaj z opieki ortodontycznej. Wady zgryzu są jedną z najczęstszych przy¬czyn powstawania wad wymowy u dzieci.
– Podawaj dziecku różne pokarmy, o różnej konsystencji. Dziecko ma gryźć i żuć także twarde pokarmy (marchewka, jabłko itd.), ma to duże znaczenie dla prawidłowej artykulacji.

WAŻNE!!!

Mamo, tato, jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.
Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

Skip to content