Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   cze 10

Wycieczka do Sanoka

Dnia 9. 06. 2015r. dzieci  z naszego przedszkola wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Sanoka.

Pierwszym punktem wyjazdu było odwiedzenie Skansenu i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które jest jednym z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w całej Europie. Na terenie Muzeum znajduje się ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno – gospodarczych i gospodarczych, znajdują się również obiekty sakralne (kościół, cerkwie i kilka kapliczek), budynki użyteczności publicznej (np. szkoła) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki i kuźnie).DSCF1936 (Kopiowanie)

Większość budynków posiada w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza. Wśród wielu zabytkowych budynków były: apteka, poczta, strażacka remiza, pracownia szewca i zegarmistrza, cerkiew ze wspaniałym ikonostasem i sklep kolonialny.

 

DSCF1938 (Kopiowanie)

DSCF1920 (Kopiowanie)

  Dzieci  zobaczyły ponadto zagrody – domy i budynki gospodarcze, które charakterystyczne były dla ludności w dawnych czasach. Drewniane budynki, wtopione w malownicze krajobrazy, tworzą unikalną całość, co pozwala odczuć klimat i atmosferę tamtych czasów… Najwięcej emocji i radości wzbudziła stara szkoła. Dzieci mogły wczuć się w atmosferę panującą w dawnej klasie, siedząc w drewnianych ławkach. DSCF1930 (Kopiowanie)Dla przedszkolaków było to bardzo interesujące przeżycie, wszystkie dzieci, wróciły do przedszkola z bagażem pozytywnych wrażeń. Wycieczka była świetną okazją do zapoznania z historią, kulturą i tradycją regionu oraz czynnościami wykonywanymi w domostwach miejskich i wiejskich w odległych dla nich czasach, a także atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Dzieci z uwagą słuchały opowiadań przewodnika zadając często bardzo wnikliwe i zaskakujące pytania.

Drugim punktem wycieczki była sala zabaw „Urwis”, na to dzieci chyba czekały najbardziej, w sali zabaw mogły skorzystać z różnych atrakcji, gdzie w końcu dzieci dały upust, energii i radości podczas zabaw.

DSCF1952 (Kopiowanie)

 

DSCF1960 (Kopiowanie)

         Po zadowolonych minach naszych         przedszkolaków można było poznać, że to był udany dzień.

       DSCF1956 (Kopiowanie)