Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   paź 25

Spotkanie z leśniczym

Dnia 25. 10. 2017r. odbyło się spotkanie z leśnikiem Panem Tomaszem Pelczarskim, który na co dzień pracuje w Nadleśnictwie Brzozów oddział Leśnictwo Grabownica.

Celem spotkania było:

–         zapoznanie dzieci z pracą leśnika

–         zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy

–         kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

–         pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

–         uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

Na początku spotkania pan leśniczy zaprezentował swój mundur, opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc przetrwać zwierzętom zimę, dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy na zimę a niektóre zasypiają w sen zimowy. Zaznaczył także, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających.  Pan leśniczy opowiedział dzieciom w jaki sposób należy dokarmiać ptaki. Przypomniał dzieciom o gatunkach ptaków, które odlatują na zimę i również o tych, które pozostają.

Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pan Tomek przeczytał przedszkolakom bajkę o „Czerwonym Kapturku”.  Na koniec spotkania dzieci podziękowały naszemu gościowi za wizytę wręczając mu drobny prezent, choinkę z pierników, mamy nadzieję, że będzie smakowała. Za przyjęcie zaproszenia, przyniesione pomoce dydaktyczne o tematyce związanej
z lasem,  które Pan Tomek zostawił nam w prezencie, poświęcony czas, bardzo dziękujemy.