Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   cze 05

Mini Olimpiada Przedszkolaków

2 czerwca 2017 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odbyła się XVIII Mini Olimpiada Przedszkolaków. Wzięły w niej udział dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z całej gminy Brzozów.

Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz rozwijania aktywności ruchowej dzieci oraz jednoczenie placówek przedszkolnych działających na terenie gminy. Impreza popularyzuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.Poprzez mini olimpiadę chcemy odciągnąć dzieci od laptopów, telewizji i zachęcić do aktywnego spędzania czasu. Uczymy ich zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Służy wzmacnianiu wiary dziecka we własne siły, przygotowuje do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami.

Wszystkie drużyny otrzymały  puchar a każdy zawodnik pamiątkowy medal, kolorowy balon  i dyplom. Dla wszystkich dzieci były napoje chłodzące, pączki oraz drożdżówki.  Nie zabrakło też atrakcji: na spartakiadę, przybyła też uwielbiana przez wszystkich myszka Miki, było też malowanie twarzy.