Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   maj 29

XIII Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Brzozowie

17 maja 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie, odbyło się XIII Spotkaniem z poezją Marii Konopnickiej. Celem tych przeglądów jest popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym forum, konfrontacja różnorodnych interpretacji tekstu oraz ukazanie piękna języka polskiego.W bieżącym roku szkolnym oprócz pięknej recytacji wierszy dzieci miały za zadanie wykonanie plastycznej interpretacji do wybranego utworu Marii Konopnickiej. Tym razem nasze przedszkole reprezentowały dzieci z najstarszej grupy w przedszkolu „Puszatki” Michał Rygiel W lesie (recytacja) Milena Wojtas Nasze kwiaty (praca plastyczna),opiekun dzieci była Bożena Tympalska.