Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   mar 31

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

        Dnia 16.03.2015r. w naszym Przedszkolu odbyło się Szkolenie  z Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej (dla dzieci w formie pokazów). Celem szkolenia było nabycie przez dzieci i pracowników przedszkola, elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Metodyka szkolenia oparta była na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno dorosłych jak i dzieci.

 

Obraz 085

 

Obraz 090

Tematyka szkolenia:

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 2. Reanimacja krążeniowo – oddechowa  dorosłego.
 3. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dziecka.
 4. Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym.
 5. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
 6. Krwotoki.
 7. Złamania.
 8. Ciało obce w ranie.
 9. Zadławienia u dzieci i dorosłych.
 10. Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha.
 11. Zatrucia tlenkiem węgla (czad).
 12. Uszkodzenie czaszkowo – mózgowe.
 13. Ułożenie poszkodowanego- pozycja boczna bezpieczna.
 14. Utrata przytomności, omdlenia.
 15. Udar cieplny.
 16. Oparzenia termiczne.
 17. Oparzenia chemiczne.

 

 

Obraz 119

Obraz 112

 

 

 

 

 

 

Obraz 108