Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   lis 05

Czy prywatność jest ważna?

Kolejne zajęcia w ramach programu ” Asy Internetu” miały na celu uwrażliwienie dzieci na to, co mówią o sobie i innych oraz  by wyrobiły w sobie uważność na swój wizerunek offline i online. Odczytaliśmy wpis w pamiętniku Aski i Asa oraz rozmawialiśmy o tym, które zdjęcia można udostępniać, a które nie. Dzieci nauczyły się, że zawsze należy pytać o zgodę na publikację zdjęcia w sieci. Nie zabrakło też ćwiczeń relaksujących z piłeczkami sensorycznymi. Na koniec zajęć dzieci stworzyły kamizelkę prywatności i zaznaczyły wewnątrz te informacje o sobie, które chcą zachować w tajemnicy, a na zewnątrz te, które mogą inni wiedzieć.

Skip to content