Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   wrz 24

Kadra nauczycielska 2023/24

Dyrektorka mgr Zofia Wojnowska - nauczycielka dyplomowana

mgr filologia polska

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe

edukacja medialna – studia podyplomowe

zarządzanie placówką oświatową – studia podyplomowe

Trenerka w programie ” Asy Internetu” Fundacji szkoła z Klasą

moderatorka w programie ” Szkoła z Klasą” Fundacji Szkoła z Klasą

mgr Bożena Tympalska - nauczycielka mianowana

społeczny zastępca dyrektora przedszkola

mgr edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr inż Agnieszka Burnat - nauczycielka kontraktowa

mgr edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Pierożak- nauczycielka mianowana

mgr edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Monika Szczepek - nauczycielka dyplomowana

mgr edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

zarzadzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – studia podyplomowe

mgr Renata Hałka- nauczycielka mianowana

mgr filologia angielska

mgr Agnieszka Leśniak - Stępień - nauczycielka dyplomowana

mgr logopeda

Skip to content