Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   wrz 24

PROJEKTY EDUKACYJNE 2023/24

Asy Internetu

 • https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/asy-internetu/
 • Międzynarodowy program edukacyjny Fundacji ” Szkoła z Klasą”. Program jest bezpłatny i adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju. Celem programu jest uczenie dzieci obywatelstwa cyfrowego, bezpiecznego i celowego eksplorowania świata internetu.  Treści programowe opierają się na pięciu wartościach, które – zdaniem trenerów w programie- istnieją w świecie online i ofline. Są to: Rozsądek, Uważność, Siła, Życzliwość i Odwaga. Nauczyciele pracują w oparciu o podręcznik, mogą brać udział w szkoleniach i webinarach dotyczących programu. A z programu nasze dzieci dowiedzą się: 
 • jak rozwijać wartości; rozsądek, uważność, siłę, życzliwość i odwagę,
 • jak rozważnie i bezpiecznie „buszować” po internecie,
 • do kogo zwracać się o pomoc w razie niebezpiecznych sytuacji,
 • jak być życzliwym i właściwie reagować na niewłaściwe zachowania internautek i internautów.
Warto dodać, że jedną z trenerek w programie jest nasza Pani dyrektor Zofia Wojnowska. Więcej informacji znajdziecie tutaj: 
https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/asy-internetu/

Razem w klasie

 • https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/razem-w-klasie/
 • Międzynarodowy program edukacyjny Fundacji szkoła z Klasą, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w pracy z klasami wielokulturowymi, z dziećmi z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Otrzymaliśmy bezpłatnie pakiet materiałów do pracy w oddziale, piłeczki sensoryczne, karty uważności. Nauczyciele mogą uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących, webinarach, na których nauczyciele uczą się:
 •  jakie wprowadzać strategie integracji dzieci w oddziale wielokulturowym, 
 • jakie wprowadzać techniki radzenia sobie ze stresem ,
 • jakie stosować wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,
 • jakie kreatywne zabawy zastosować, aby zintegrować grupę.
 

Mamo, Tato wolę wodę

https://wolewode.pl/#aboutus

Ogólnopolski program edukacyjny, którego głównym celem jest wykształceniu u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie.

 

Wielka Liga Czytelników

https://wielkaliga.pl/

Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz propagowanie idei wspólnego czytania wraz z rodzicami. dzieci biorą także udział w konkursie, tworząc książeczkę młodego czytelnika.

Skip to content