Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   cze 20

Piknik Rodzinny

   12 czerwca 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym w Grabownicy Starzeńskiej odbył się Piknik Rodzinny. Uroczystość otworzyła Pani Z.Wojnowska – dyrektorka przedszkola. Powitała serdecznie zebranych rodziców i zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podziękowała za współpracę nauczycielom i pracownikom obsługi oraz rodzicom, a szczególnie Radzie Rodziców, która mocno wspierała przedszkole w jego statutowych zadaniach. Podziękowania popłynęły też do pana Tadeusza Stępnia – prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, który pomógł w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie pikniku. Następnie wręczyła podziękowanie panu sołtysowi Dominikowi Arendarczykowi za przekazanie drzewa na wiatę integracyjną, pani Annie Sabat za zorganizowanie dzieciom warsztatów o ochronie przyrody, a w szczególności lasu i jego mieszkańców oraz pani Magdalenie Tracz za zorganizowanie warsztatów zdrowego odżywiania. W dalszej części wystąpienia pani dyrektor wręczyła gościom statuetki Przyjaciel Przedszkola: panu Szymonowi Stapińskiemu – Burmistrzowi Brzozowa za przeznaczenie środków na  remont tarasu przedszkolnego oraz jednej z sal zajęć. Panu Kazimierzowi Tympalskiemu – radnemu wsi Grabownica za wsparcie, życzliwość i pomoc w sporządzeniu dokumentacji remontowej, pani Anecie Wielgosz – mamie naszej podopiecznej za pomoc w organizacji wszelkich imprez przedszkolnych i panu Łukaszowi Strusiowi za pomoc w wycince drzew obok przedszkola – działalność charytatywna, oraz pani Genowefie Kozłowskiej – babci naszej uczennicy, która poprowadziła dla dzieci warsztaty krawieckie.

   Pani dyrektor podsumowała też krótko dwa ważne międzynarodowe programy w których uczestniczyło przedszkole: Asy Internetu oraz Solidarność. Podaj dalej! Fundacji Szkoła z klasą. Pierwszy program miał na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i wdrożenie dzieci do dbałości o cyfrowe bezpieczeństwo. Drugi program miał na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, poszanowanie jego praw. Zwracał uwagę też na takie problemy jak ochrona przyrody, czy zmiany klimatyczne. I tutaj nasze przedszkole podjęło się zorganizowania akcji społecznej Przedszkolaki dla planety, która otrzymała dofinansowanie od Fundacji Szkoła z klasą w wysokości 2000 zł.

Po wystąpieniu pani dyrektor, dzieci w części artystycznej wyśpiewały, wyrecytowały i wytańczyły swoją miłość do rodziców. Wręczyły też im z okazji ich święta upominki. Dzieci z grupy pani Agnieszki Burnat – 4 latki zatańczyły taniec ludowy w strojach rzeszowskich. Fotografią zajął się pan Marcin Michańczyk.

Skip to content