Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej


   maj 01

Przedszkola otwarte od 6 maja

 plik w PDF  -  przedszkola otwarte od 6 maj

Szanowni Państwo

Od 6 maja br. przedszkola oraz oddziały zerowe w szkołach podstawowych mogą być otwarte. Decyzja o ewentualnym otwarciu naszego przedszkola prawdopodobnie podjęta zostanie we wtorek. W związku z tym prosimy o przekazanie nam informacji: kto z Państwa planuje posłać swoje dzieci do przedszkola, w jakich godzinach i od kiedy.

Informuję, że w okresie przejściowym, tj. do całkowitego otwarcia placówek oświatowych,
z przedszkoli w pierwszej kolejności, mogą korzystać te dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości sprawowania nad nimi opieki.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do przedszkola będą mogły być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Nie mogą to być dzieci, których domownik, bądź domownicy odbywa kwarantannę.

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywało w grupie do 12 osób, w jednej sali. Będzie mogło się bawić tylko tymi zabawkami, które można dezynfekować. Nie może przynosić swoich zabawek z domu. Będą wydawane posiłki. Przedszkole będzie wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk umieszczony przy wejściu do budynku,  zarówno dziecku jak i rodzicowi będzie mierzona temperatura (dzieci mogą chorować bezobjawowo). Stoliki i krzesełka, klamki, kontakty, ubikacje będą dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie. Dzieci będą mogły korzystać z przedszkolnego placu zabaw,  ponieważ dostępne na nim urządzenia będą codziennie dezynfekowane.

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Jeżeli państwo chcielibyście, aby dziecko korzystało ze środków ochrony osobistej – prosimy o zgłoszenie. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w maseczki podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola. Jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia, również powinno być wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Informuję, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja.

Przedszkole w miarę możliwości zabezpieczy Państwa dzieci przed koronawirusem. Musimy jednak poinformować Państwa, że jest nieuniknione, aby podczas kilkugodzinnego pobytu w przedszkolu dzieci nie zbliżały się do siebie, nie dotykały tych samych przedmiotów.

Prosimy o rozważenie za i przeciw i poinformowanie nas o swojej decyzji do poniedziałku do godziny 14.00. Informację prosimy przesłać na adres e-mailowy grabownicaps@gmail.com
Dyrektor Monika Szczepek

 

Zamierzam/y posyłać nasze dziecko/dzieci do przedszkola:
Imię i nazwisko dziecka: ……………………… rok urodzenia ………………….
Imię i nazwisko dziecka: ……………………… rok urodzenia ………………….

od dnia …………….
Dziecko/dzieci będą przebywać od godz. …………… do godz. ……….. w dniach od poniedziałku do piątku. Uwagi ………………………………………………………..
Dziecko/dzieci będą korzystać z następujących posiłków : śniadań tak/nie, obiadów tak/nie, podwieczorków tak/nie.
Imię i nazwisko rodzica ……………………………..